Nowości
Wizyt:
Dzisiaj: 5Wszystkich: 232369

Kody błędów sprzętu - Windows XP

Artykuły/Pomoc » Windows XP » Kody błędów sprzętu - Windows XP

 

Zestawienie najpopularniejszych błędów Menadzera urządzeń w Windows XP

 

W okienku Stan urządzenia możemy odczytać kod błędu jeżeli oczywiście taki występuje co zazwyczaj uwidocznione jest Żółtym znakiem zapytania ? lub wykrzyknika ! na sprzęcie w menadzerze urządzeń

 

Kod błędu   Opis
Kod 1 Urządzenie nie jest poprawnie skonfigurowane. Po pobraniu zgodnego sterownika dla urządzenia kliknij przycisk Aktualizuj sterownik i zainstaluj nowy sterownik, wykonuj polecenia kreatora.

Kod 10 Nie można uruchomić tego urządzenia

Uruchomienie urządzenia nie powiodło się. Kliknij przycisk Aktualizuj sterownik, aby zainstalować uaktualniony sterownik, jeżeli jest dostępny. Przydatne informacje możesz uzyskać także po kliknięciu przycisku Rozwiązywanie problemów..
Kod 12 Urządzenie nie może znaleźć żadnych wolnych zasobów, których mogłoby użyć Urządzeniu przydzielono jeden lub więcej portów We/Wy, przerwań IRQ lub kanałów DMA zajętych przez inne urządzenie. Ten komunikat błędu może pojawić się także wtedy, gdy niewłaściwie skonfigurowany jest BIOS (na przykład jeżeli kontroler USB nie uzyskał od BIOS-u przerwania). Należy sprawdzić ustawienia BIOS-u. Korzystając z informacji na karcie Zasoby, zidentyfikuj urządzenie powodujące konflikty.
Kod 14 Urządzenie nie może działać poprawnie dopóki komputer nie zostanie ponownie uruchomiony. Sterownik prawdopodobnie zostać zainstalowany właściwie, ale nie zostanie uruchomiony, dopóki nie
uruchomisz ponownie komputera.
Kod 16 System Windows nie może określić zasobów używanych przez urządzenie Starsze urządzenie jest niewłaściwie skonfigurowane. Na karcie Zasoby znajdziesz dodatkowe informacje.
Kod 18 Należy ponownie zainstalować sterowniki urządzenia. Kliknij przycisk Aktualizuj sterownik, aby uruchomić Kreatora aktualizacji sprzętu i ponownie zainstalować sterownik.
Kod 19 Rejestr może być niepoprawny

Rejestr zawiera niewłaściwe lub powodujące konflikty ustawienia dla tego urządzenia. Spróbuj odnaleźć przyczynę problemu za pomocą Kreatora rozwiązywania problemów. Jeżeli ci się to nie uda, odinstaluj i ponownie zainstaluj sterownik. Za pomocą funkcji Przywracanie systemu przywróć ostatnią konfigurację, która działa wlaściwie

Kod 21 System Windows usuwa to urządzenie System usunie urządzenie. Poczekaj chwilę i odśwież widok Menedżera urządzeń. Jeżeli urządzenie nadal będzie widoczne na liście, należy ponownie uruchomić komputer.
Kod 22 To urządzenie jest wyłączone Urządzenie zostało wyłączone za pomocą Menedżera urządzeń. Aby je włączyć, kliknij przycisk Włącz urządzenie..
Kod 24 To urządzenie jest nieobecne w systemie, nie pracuje poprawnie albo nie są zainstalowane dla niego wszystkie sterowniki Błąd ogólny, który może być spowodowany zarówno uszkodzonym sprzętem, jak i uszkodzonym lub niezgodnym sterownikiem. Ten komunikat pojawia się także wtedy, gdy użyto opcji Usuń urządzenie. Spróbuj znaleźć rzeczywistą przyczynę problemu za pomocą Kreatora rozwiązywania problemów.